UNCONNECTED – Tràiler

Projecte Final del CFGS d’Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius (2014-2016).
Desenvolupat per: Genís Masó, Marc Costa, Marc Roger i Jordi Mariscot.

Related Videos

DETRIMENT – Tràiler
Gala “La Premiêre” 2018
Baby dragon
Animació + Lip Sync