Remake “127 horas”

Remake de la pel·lícula “127 horas” realitzat per els alumnes del CFGS d’Il·luminació, captació i tractament de la imatge Pol Belleza, Marina Campi, Guillem Fernández, Nil Pou i Damián Rafael Yiansens.

Related Videos

Transicions Creatives 08
Haiku Visual 04
Lip Sync 02
Resum CFGM Assistència al producte gràfic interactiu