Remake “127 horas”

Remake de la pel·lícula “127 horas” realitzat per els alumnes del CFGS d’Il·luminació, captació i tractament de la imatge Pol Belleza, Marina Campi, Guillem Fernández, Nil Pou i Damián Rafael Yiansens.

Related Videos

Fridgewrecked
Intro “The True Vampire”
Tràiler “Leche Para Gente Normal”
Gala “La Premiêre” 2018