Plats Bruts – Crèdits inicials versionats

Treball d’After Effects de Gemma Anglada i Ferran Bosch.

Related Videos

Tràiler “Leche Para Gente Normal”
UNCONNECTED – Tràiler
Trailer San Saru
OUTSIDER – Teaser