Mecha Samurai 2.0

Model realitzat per Marc Alburnà (exalumne).

Related Videos

Pack Props – War Calls
REEL Treballs Alumnes 3D
Animació + Lip Sync
Animació 3D