Insert Coin

Curtmetratge del Cicle d’Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius fet pels alumnes: Albert Pérez, Eduard Cañigueral, Marçal Puigdemont, Ramon Cosp, Eloi Noguera, Celeste Cadet.

Related Videos

Stop Motion
Animàtica Spectral
Resum CFGS d’Il·luminació, captació i tractament de la Imatge
REEL Treballs Alumnes 3D