Golden Heart

Curtmetratge del Cicle d’Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius fet pels alumnes: Mariona Codina, Eduard Urtós, Roger Massot, Roger Xarles, Adrià Iter.

Related Videos

Lickwickl
Intro “The True Vampire”
Tower
Punk Caricature