Golden Heart

Curtmetratge del Cicle d’Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius fet pels alumnes: Mariona Codina, Eduard Urtós, Roger Massot, Roger Xarles, Adrià Iter.

Related Videos

Insert Coin
Resum CFGS d’Il·luminació, captació i tractament de la Imatge
Haiku Visual 04
Animació + Lip Sync