Golden Heart

Curtmetratge del Cicle d’Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius fet pels alumnes: Mariona Codina, Eduard Urtós, Roger Massot, Roger Xarles, Adrià Iter.

Related Videos

Tràiler “ACEDIA”
Mecha Samurai 2.0
Animàtica Spectral
Fotos del CFGS d’Il·luminació