Fotos del CFGS d’Il·luminació

Resum de fotos del CFGS d’Il·luminació, captació i tractament de la imatge.

Related Videos

Intro “The True Vampire”
Haiku Visual 04
Gala “La Premiêre” 2018
Tràiler “Leche Para Gente Normal”