Fotos del CFGS d’Il·luminació

Resum de fotos del CFGS d’Il·luminació, captació i tractament de la imatge.

Related Videos

Haiku Visual 03
Making Of Gala La Premiêre 2018
Intro “The True Vampire”
Gala “La Premiêre” 2018