Fotos del CFGS d’Il·luminació

Resum de fotos del CFGS d’Il·luminació, captació i tractament de la imatge.

Related Videos

Resum CFGS d’Il·luminació, captació i tractament de la Imatge
Gala “La Premiêre” 2018
Intro “The True Vampire”
Fridgewrecked