Baby dragon

Model realitzat per Saúl Serrano (exalumne).

Related Videos

Animació 3D + Lip Sync
Qurd – Animàtica Projecte Final 3D (2015)
REEL Treballs Alumnes 3D
Ascensor