Animació 3D + Lip Sync

Animació 3D i LipSync de Joel Blasi.

Related Videos

Tower
Blargsquids
Espasa
Sponch – Cinemàtica Projecte Final 3D (2015)